Hypotheekvormen

Over Hypotheekvormen

Er zijn verschillende soorten hypotheken. Die variëren voornamelijk in de wijze van aflossen en de manier waarop de rente wordt berekend. Het is belangrijk deze basisvormen te kennen als u een hypotheek wilt nemen, want elke aanbieding van hypotheeknemer is gebaseerd op één van deze vormen. Helaas bedenken hypotheeknemer de meest fantasierijke namen voor hun product, waarbij onzinnige termen niet geschuwd worden.
Daarbij moet u bedenken dat u een lening ook kan verdelen over meerdere hypotheken, waarbij u de voordelen van meerdere hypotheekvormen kan combineren. We zullen eerst de basisvormen uitleggen en daarna nog even terugkomen op combinaties.

We starten met een hypotheekvorm die pas enkele jaren mogelijk is en zeer populair aan het worden is.

Bankspaarhypotheek

Met banksparen bouwt u op een speciale bankrekening een bedrag op om later uw hypotheek mee af te lossen, zonder dat u daar belasting over hoeft te betalen. U kunt daarbij kiezen voor sparen met een rente die gelijk is aan de hypotheekrente, voor beleggen of voor een mix van beide. U dient zich bij banksparen aan bepaalde spelregels te houden.

Vroeger kon u de belastingvrijstelling alleen krijgen door te sparen of te beleggen via een verzekering (een spaarhypotheekverzekering of een beleggingsverzekering). De spelregels zijn voor beide vormen praktisch
gelijk. De belangrijkste spelregels zijn:

  • U moet een eigen woning hebben met een hypotheek (‘eigenwoningschuld’).
  • U moet 15 jaar aaneengesloten inleggen om per persoon maximaal ? 34.100,- belastingvrij op te mogen bouwen. Of u legt 20 jaar aaneengesloten in om maximaal ? 150.500,- belastingvrij op te mogen bouwen. Dat hoeft overigens niet bij dezelfde bank te zijn, u mag ook tussentijds ‘overstappen’ van de ene naar de andere bankspaarhypotheek.
  • U moet met het opgebouwde bedrag de hypotheek daadwerkelijk aflossen.
  • U mag de inleg variëren, zolang gedurende de hele looptijd de hoogste jaarinleg niet meer dan 10 keer zo hoog is dan de laagste jaarinleg. Bij banksparen kunt u apart een levensverzekering (‘overlijdensrisicoverzekering’) kiezen en afsluiten en dit is nagenoeg altijd goedkoper. U ziet dus altijd precies waarvoor u wat betaalt, en ook hoeveel u op uw bankspaarrekening hebt opgebouwd.
Aflossingsvrije hypotheek

Een zeer populaire hypotheek is de aflossingsvrije hypotheek. Hierbij lost u de lening niet af, maar betaalt u alleen rente. Omdat de hypotheekrente aftrekbaar is van de loonbelasting, is de aflossingshypotheek de meest voordelige hypotheek voor uw maandlasten. De keerzijde is echter dat u na de looptijd van de hypotheek geen vermogen hebt opgebouwd. Toch is deze hypotheekvorm aantrekkelijk omdat het geleende bedrag weliswaar gelijk blijft, maar uw huis zeer waarschijnlijk veel meer waard wordt in 10, 20 of 30 jaar. Het huis is van u, dus als u dat na de looptijd van de hypotheek verkoopt, zou u daar een behoorlijk vermogen aan over moeten houden. U kunt er echter geen nieuw huis voor kopen, omdat niet alleen uw huis meer waard is geworden, maar ook het huis dat u daarna zou willen kopen. De aflossingsvrije hypotheek is voor vermogensopbouw alleen interessant in combinatie met een andere hypotheekvorm, bijvoorbeeld de beleggingshypotheek.

Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek betaalt u rente en een bedrag per maand dat wordt gebruikt in beleggingen. Meestal deelt u dan mee in een beleggingsfonds dat door de hypotheeknemer beheerd wordt. Een beleggingsfonds is een pakket van aandelen, obligaties, e.d. waarmee een zeker resultaat bereikt kan worden. Bij sommige hypotheeknemer kunt u kiezen uit verschillende beleggingsfondsen die variëren in risico en zekerheid. De bedoeling is dat u een bepaalde vermogensopbouw vergaart waarmee u aan het einde van de looptijd van de hypotheek de lening in één keer afbetaald. Een volledige beleggingshypotheek opuw huis is zeer af te raden. U kunt hiermee niet alleen uw onderpand (u huis!) verliezen, maar ook met stevige schulden komen te zitten. De beleggingshypotheek wordt dan ook meestal gebruikt in combinatie met een andere hypotheekvorm.

Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij de aflossing en rente wordt berekend over de gehele looptijd en verdeeld over het aantal maanden. Voordeel hiervan is dat u elke maand hetzelfde bedrag betaald aan de hypotheek. Binnen het vaste bedrag per maand betaalt u in de eerste periode meer rente en minder aflossing, maar geleidelijk veranderd die verhouding. Omdat u in het begin meer rente betaald dan later, kunt u in het begin meer rente aftrekken van de loonbelasting. Dat betekent dat u netto kosten aan de hypotheek in het begin lager zijn dan later. Een dergelijke ontwikkeling van maandlasten kan gunstig zijn indien u een soortgelijke ontwikkeling voorziet in uw inkomen.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt de aflossing gelijkmatig verdeeld over de looptijd van de hypotheek, maar de rente zal direct afhankelijk zijn van het openstaande bedrag op de lening. Bij deze hypotheekvorm zullen uw maandlasten in het begin hoog zijn en geleidelijk minder hoog worden.

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een vorm van sparen en lenen, waarbij de renteopbrengst van het sparen de lening aan het einde van de looptijd moet kunnen aflossen. De premie wordt tevens gebruikt voor het afdekken van het overlijdensrisico.

Combinaties van hypotheken

Veel hypotheekgevers gebruiken tegenwoordig een combinatie van bovenstaande hypotheekvormen. De wijze waarop combinaties gevormd worden hangt af van uw persoonlijke situatie en uw wensen in de toekomst. Wij kunnen uw situatie onderzoeken en een juiste combinatie maken. Daarbij kunnen ook verschillende hypotheeknemers gebruikt worden. U kunt uw persoonlijke situatie en wensen zelf alvast onderzoeken met de vrijblijvende “Doe het zelftest“. U ontvangt dan per e-mail een uitgebreid voorstel gebaseerd op uw situatie en wensen.