Oversluiten

Het oversluiten van een hypotheek betekent niets anders dan het wijzigen van de rentevaste periodeen/of het overstappen naar een andere hypotheeknemer. Over het algemeen sluit u over als u lagere, financiële lasten wilt of als u juist meer zekerheid wilt.

Bij de meeste hypotheeknemers kunt u de rentevaste periode wijzigen. Wanneer u daarbij een lagere rentevaste periode neemt, bijvoorbeeld van 10 jaar rentevast naar variabel, moet u een boete betalen. Dat lijkt vreemd, maar dat kan toch zeer voordelig zijn. Deze boete, ookwel boeterente genoemd, kan meestal gefinancieerd worden in uw huidige hypotheek, mits de waarde van uw huis dat toelaat. De hypotheeknemer zal bij oversluiting naar een lagere rentevaste periode dan ook vragen om een hertaxatievan uw huis. De volledige boeterente is overigens aftrekbaar van de loonbelasting in het jaar van oversluiting. Het resultaat is vaak dat uw schuld weliswaar hoger wordt, maar u datzelfde jaar een flink bedrag van de belasting terugkrijgt. De hoogte van de boeterente verschilt enorm per hypotheeknemer en bovendien valt er vaak over te onderhandelen.

Wanneer u oversluit naar een hogere rentevaste periode, vraagt de hypotheeknemer slechts administratiekosten. Meestal staan deze kosten al vermeld in het hypotheekcontract. Een oversluiting begint bij Bas Perik Consult.