Rente

Over de hypotheekrente

Als u spaart, krijgt u rente. Als u leent, moet u rente betalen. Da’s heel normaal. Omdat een hypotheek ook een lening is (met onderpand), moet u rente betalen. De ontvangen rente wordt door de hypotheeknemers gebruikt om winst te maken, maar ook om risico’s af te dekken. Omdat er verschillende risico’s zijn, hanteren de hypotheeknemers verschillende rentetarieven bij verschillende producten.
Niet alleen lopen de hypotheeknemers risico’s met de lening en het daarbij behorende onderpand, ook de duur van de lening geeft bepaalde risico’s. Wanneer u elke maand rente betaald op basis van het huidige rentetarief, lopen de hypotheeknemers geen risico’s. Maakt u echter langlopende afspraken over de te betalen rente, moeten de hypotheeknemers het rentetarief voorzien van een ‘opslag’ om eventuele kosten te dekken.
En omdat er sprake is van concurrentie op de hypotheekmarkt, bieden de hypotheeknemers verschillende rentetarieven aan in de strijd om de klant. Door dit alles ontstaan er duizenden rentetarieven die we moeten indelen naar hypotheeknemer, afspraak over de rente (ookwel rentevastperiode) en de risico’s van de lening (wat krijgt de hypotheeknemer terug als er problemen ontstaan).
We kunnen dus niet zonder een overzichtelijke lijst. Deze rentelijsten vindt u overal, maar omdat hypotheekgnemers hun rentetarieven zo snel veranderen, heeft u een zeer actuele overzicht nodig.

Hoe komt de rent tot stand?

De stand van de rente wordt bepaald door twee kengetallen, die ‘centrale’ rentes vertegenwoordigen op financiële markten; de marktrente en de kapitaalrente. Elke dag vinden er miljoenen transacties plaats op financiële markten. Bij het spel van vraag en aanbod binnen verschillende valuta’s en de directe transacties tussen valuta (de valutamarkt) is rente nodig. De Europese bank bepaald deze rentes met als doel de gewenste prijsverhoudingen in stand te houden. Bovendien beïnvloed de bank hiermee de ecomonie van de markten. De rentes worden laag gehouden om een economie te stumileren en hoog om een economie te belasten (en daarmee het Europese evenwicht te bewaren).
Rente is een ingewikkeld begrip zoals u inmiddels hebt begrepen, maar een vuistregel is dat de hypotheekrente omhoog gaat als de koopkracht en werkgelegenheid toenemen en omlaag als er een economische recessie dreigt.

Het belang van de executiewaarde

Hypotheeknemers nemen risico’s met het afsluiten van een hypotheek. Wanneer het geleende bedrag wordt gegarandeerd als er betalingsproblemen zijn, hoeven de hypotheeknemers geen risico ‘in dekken’. Een voorbeeld van een dergelijke garantie is de Nationale Hypotheek Garantie, waarover straks meer.
Wanneer het geleende bedrag minder is dan de executiewaarde van het onderpand, uw huis, lopen de hypotheeknemers enig risico. Het is namelijk mogelijk dat uw huis bij een executieverkoop niet voor het getaxeerde bedrag verkocht kan worden. De hypotheeknemers zullen dus een kleine opslag maken in de rente om dat risico af te dekken.
Wilt u meer lenen dan het huis zou opleveren bij een executieverkoop, dan is dat wel mogelijk, maar nemen de hypotheeknemers een groot risico. Om dat risico af te dekken, vragen de hypotheeknemers een flinke opslag op de actuele rente.
Hypotheeknemers hebben dus vaak drie rentetarieven;

  • bij een garantie (bv. Nationale Hypotheek Garantie)
  • wanneer de hypotheeksom (de lening) niet hoger is dan 75% van de executiewaarde
  • wanneer de hypotheeksom ligt tussen de 75% en 100% van de executiewaarde
  • wanneer de hypotheeksom ligt tussen de 100% en de 125% van de executiewaarde

Een hypotheeksom van meer dan 125% van de executiewaarde is zelden mogelijk in Nederland.

Nationale Hypotheek Garantie

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Zoals u hebt gelezen kunt u dan tegen een gunstiger rentetarief een hypotheek sluiten. Eén van de voorwaarden is dat uw hypotheek ten hoogste €231.132,- bedraagt. De garantie is bedoeld voor starters en dus zijn uw inkomsten ook bepalend voor het verkrijgen van de garantie. Lees hierover meer op www.nhg.nl.