Rentevasteperioden

Over rentevasteperioden

Als u een hypotheek afsluit, dan moet u kiezen voor een rentevaste periode van een aantal jaren en voorvariabele rente. Elke hypotheeknemer geeft u deze keuze. Het principe hiervan is eenvoudig. Als u ‘afspreekt’ welke rente u betaald over het geleende bedrag moet u ook afspreken hoelang die afspraak duurt. Omdat de rente per dag kan veranderen, biedt het ‘vastzetten’ van de rente een zekerheidsvoordeel. De hypotheeknemer zal bij een langdurende afspraak over de rente zijn risico willen afdekken. Daarom vragen vrijwel alle hypotheeknemers een hogere rente bij een lange rentevaste periode dan bij een kortere.

De variabele rente is in feite een rentevaste periode van één maand. Hierbij kijkt de hypotheeknemer steeds naar de kapitaalrente en bepaalt elke dag de nieuwe rentetarieven. Elke hypotheekgever met een variabele rente krijgt dan een schriftelijk bericht van de hypotheeknemer van de nieuwe rente en het nieuwe maanbedrag dat de eerstvolgende keer wordt berekend. Ook de rentetarieven voor de rentevaste perioden wordt elke dag opnieuw bepaald, maar zijn alleen geldig voor hypotheekgevers wiens rentevaste periode is afgelopen of voor nieuwe klanten. Hoe de rente precies werkt, leest u op de pagina “Over de rente”.

De meeste hypotheeknemers geven u de mogelijkheid de rentevaste periode te wijzigen. Of dat verstandig en hoe dat werkt, leest u op de pagina “Over oversluiten”.