Overstromingsrisico’s vragen om gericht beleid

Home / Nieuws

Het water in de grote rivieren stond eind december erg hoog en naderde op sommige plaatsen een kritische grens. Volgens de waterschappen werd een dergelijk scenario pas in 2030 verwacht.