Welke dienstverlening kunt u van ons verwachten?

Om u als klant goed te kunnen adviseren, maakt Bas Perik Consult (BPC) gebruik van een “stappenplan”.

  • STAP 1

    De eerste stap is het kennismakings c.q. intakegesprek. In dit gesprek wordt eerst een inventarisatie gemaakt van uw huidige situatie. Vervolgens zal onze financieel adviseur telefonisch of in een persoonlijk gesprek samen met u uw financiële wensen en doelen vaststellen voor de korte en langere termijn.

  • STAP 2

    Met als leidraad de geïnventariseerde gegevens komt onze financieel adviseur met een voorstel waarin uw huidige situatie, uw wensen en eisen en diverse mogelijkheden worden getoond om uw doelen te bereiken. Daarbij wordt een uitgebreide uitleg gegeven over de inhoud en de werking van de gehanteerde producten. Besluit u gebruik te maken van de gepresenteerde oplossing, dan volgt stap drie.

  • STAP 3

    Onze financieel adviseur biedt u een offerte aan van de gekozen producten, inclusief de voorwaarden en de financiële bijsluiter. Als u besluit de offerte te accepteren, dan helpt BPC u bij het afsluiten van de producten. Gezamenlijk met u worden de aanvraagformulieren ingevuld en door ons verzonden aan de betreffende financiële instellingen. Tevens verzorgen wij de eventuele opzegging van uw bestaande contracten. Daarbij bewaken wij het gehele traject, van aanvraag tot en met de controle van de contracten en afrekening van de notaris. Vanzelfsprekend dient u deze gegevens ook zelf te controleren.

Als de overeenkomst tussen u en de financiële instelling tot stand is gekomen, kunt u tijdens de looptijd van deze overeenkomst voor vragen altijd terecht bij uw persoonlijk financieel adviseur of bij een van de deskundige binnendienstmedewerkers van BPC. Mochten er bij de oude of nieuwe financiële instelling zaken niet lopen zoals gewenst, dan behartigt BPC uw belangen in de richting van deze instelling.

Om uw Plan up-to-date te houden, zullen wij uiterlijk eens in de drie jaar, of als u dat aangeeft eerder, een evaluatiegesprek met u voeren om vast te stellen of het plan nog goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en doelstellingen. Indien aanpassingen gewenst zijn, zal BPC u adviseren en behulpzaam zijn bij het uitvoeren van deze aanpassingen.